Rato Tika Nidharma

Cast
Samragyee Rajya Laxmi Shah, Ankit Sharma, Khusbu Khadka, Basundhara Bhusal, Buddhi Tamang
Director
Ashok Sharma
Genre
Love Story
Release date
2019-09-27
Duration
120 min