Kumva Karan

Cast
Nisha Adhikari, Pramod Agrahari, Gaurav Pahari, Bholaraj Sapkota, Abhay Baral
Director
Dipak Oli
Genre
Comedy, Love Story
Release date
2019-05-31
Duration
120 min