Hero No. 1 (Nepali)

Cast
Jaya Kishan Basnet, Alina Rayamajhi, Jahanwi Basnet, Shovit Basnet, Laya Sangraula
Director
Jaya Kishan Basnet
Genre
Comedy
Release date
2019-09-13
Duration
140 min
LapsedAvailable

Radha